Hjem / Kurskatalog / Stillaskurs 2-5 m (K07-NO)

Kurs på norsk

Stillaskurs 2-5 m (K07-NO)


Beskrivelse
Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Stillaskurset på nett er et kvalitetssikret teorikurs i stillasbygging, estimert til å ta 7,5 timer. Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge man har internettilgang.

Underveis i nettkurset må man svare på flervalgsoppgaver, og til slutt må man ta en eksamen. For å få godkjent stillaskurset må man bestå eksamen.

Hovedtemaene i stillaskurset er:
• Ansvarsforhold
• Lover: fokus på arbeidsmiljøloven
• Forskrifter: fokus på forskrift om utførelse av arbeid
• Stillasteori
• Generelt ved montering av stillas
• Montering av ulike typer stillas
• Førstehjelp

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Sertifikat utstedes når man dokumenterer 7,5 timer praktisk opplæring.

Stillaskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Oppbygging:
- Introduksjon
- Ansvar
- Regelverk
- Montering og bruk
- Ulike stillastyper
- Førstehjelp
- Eksamen

Fullføringsregler
- Du må bestå eksamen
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: 7,5 timer
Innhold
 • Intro
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Beskjed - praksis dokument
 • Beskjed - bilde
 • Stillasmontørkurs
 • Stillasmontørkurs
 • Kursets struktur
 • Hvorfor stillasmontørkurs?
 • Hvem er kurset for?
 • Krav til deg
 • Kursets innhold
 • Oppgaver
 • Eksamen
 • Notater
 • Informasjon
 • Hjelpehefte
 • Ansvar
 • Del 2: Ansvar
 • Innhold
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Ansvarsforhold
 • Produsent og leverandør
 • Scaffold 2-5, Part 2 Task 1
 • Stillaseier
 • Stillasmontørens arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers plikter
 • Stillasmontøren
 • Stillasmontøren
 • Stillasbrukers arbeidsgiver
 • Stillasbruker
 • Scaffold 2-5, Part 2 Task 2
 • Oppsummering
 • Quiz - Del 2: Ansvar
 • Regelverk
 • Del 3: Regelverk
 • Introduksjon til HMS-regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Alenearbeid
 • Fallsikring
 • Arbeid i høyden
 • Stillasmontørkurs
 • Hva skal du lære?
 • Hva kan du gjøre under opplæring?
 • Monteringsveiledning
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Spesielle faremomenter
 • Midlertidig fjerning av kollektiv fallsikringsinnretning
 • Kontroll av stillas
 • Stabilitet og dimensjonering
 • Atkomst og sikker bruk
 • Scaffold 2-5, Part 3 Task 1
 • Vedlikehold av stillas
 • Stillasgulv
 • Rullestillas
 • Bruk av rullestillas
 • Fundamentering av stillaser
 • Forankring av stillaser
 • Regelverk
 • Forankring av stillas
 • Krav til forankring - plassering
 • Krav til forankring - bolter
 • Eksempelfordeling
 • Avstiving av stillas
 • Merking av uferdig stillas
 • Merking av stillas
 • Scaffold 2-5, Part 3 Task 2
 • Bruk av stiger
 • Bruk av stiger
 • Begrensinger i bruk av stiger
 • Atkomst fra stiger
 • Produsentforskriften
 • Sertifikat
 • Overgangsordning
 • Monteringsveiledning
 • Belastningsklasser
 • Scaffold 2-5, Part 3 Task 3
 • Quiz - Del 3: Regelverk
 • Montering og bruk
 • Del 4: Montering og bruk
 • Sertifikat
 • Belastningsklasser
 • Monteringvseiledning
 • Risikovurdering
 • Generelle krav til stillaset
 • Gulv
 • Gulv
 • Atkomst
 • Scaffold 2-5, Part 4 Task 1
 • Rekkverk - Ulykke
 • Rekkverk
 • Skjermer
 • Arbeid på tak
 • Innkledning
 • Montering - Steg for steg
 • Stillasmontering
 • Skilting
 • Hvem kan bruke stillaset?
 • Oppførsel på byggeplass
 • Vær og vind
 • Scaffold 2-5, Part 4 Task 2
 • Fallsikring
 • Kontroll av stillaset
 • Vedlikehold og reparasjon
 • Demontering
 • Quiz Del 4: Montering og bruk
 • ulike stillastyper
 • Del 5: Montering av ulike stillas
 • Stillastyper
 • Rullestillas
 • Systemstillas
 • Rammestillas / lettstillas
 • Spirestillas/modulstillas
 • Trestillas
 • Trestillas 2
 • Hengende eller utkraget stillas
 • Hengende eller utkraget stillas 2
 • Bukkestillas
 • Rør- og koblingsstillaser
 • Scaffold 2-5, Part 5 Task 1
 • Quiz - Del 5: Montering av ulike stillastyper
 • Førstehjelp
 • Førstehjelp
 • Forebyggende tiltak
 • Forhåndsregler
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Følg manualer
 • Kompetanse
 • Nødsituasjoner
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Hva er førstehjelp
 • Opptreden på skadestedet
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Hengetraume
 • Forebygging av hengetraume
 • Førstehjelp ved hengetraume
 • Quiz - Del 6: Førstehjelp
 • Spørsmål
 • Avslutning og eksamen
 • Spørsmål
Fullføringsregler
 • Du må fullføre prøven «Spørsmål»
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid