Hjem / Kurskatalog / Fallsikringskurs (K15-NO)

Kurs på norsk

Fallsikringskurs (K15-NO)


Beskrivelse
Et omfattende nettkurs i fallsikring. Fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Fallsikringskurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall.
Dette nettkurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk

Kursets lengde: ~2-3 timer
Innhold
 • Intro
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Fallsikringskurs Praktisk Opplæring
 • Fallsikringkurs
 • Formål
 • Oversikt
 • Hvorfor kurs i fallsikring
 • Beskjed - praksis dokument
 • Beskjed - bilde
 • Lover og forskrifter
 • Del 1: Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Valg av atkomst
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Arbeidsgiver skal sørge for rutiner for verneutstyret
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • NS-EN 365:2004
 • Merk
 • Quiz - Del 1: Lover og forskrifter
 • Om arbeid i høyden
 • Del 2: Om arbeid i høyden
 • Hva er arbeid i høyden?
 • Hva er fallsikring?
 • Personlig fallsikringsutstyr
 • Fangrykk
 • To kategorier fallsikring
 • Forebyggende tiltak
 • Risikovurdering
 • Arbeidstaker og risikovurdering
 • Spørsmål ved risikovurdering
 • Opplæring
 • Valg av utstyr
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
 • Personlig verneutstyr
 • Arbeidsgiver skal sørge for at verneutstyret
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Quiz - Del 2
 • Eksempel på ulykke
 • Eksempel på ulykke
 • Eksempel på ulykke
 • Eksempel på ulykke
 • Passiv fallsikring
 • Del 3: Passiv fallsikring
 • Passiv fallsikring
 • Fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Eksempler på fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Forankringspunkt
 • Fallsele (kroppsele)
 • Fallsele
 • Hvordan du skal bruke fallsele
 • Fallsele
 • Forbindelsesline
 • Energiabsorberende system
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Koble til falldemper
 • Falldemper: utstyr
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Quiz - Del 3
 • Aktiv fallsikring
 • Del 4: Aktiv Fallsikring
 • Aktiv fallsikring
 • Bruk av sele ved fallrisiko
 • Fallfaktor
 • Tau
 • Tau
 • Semistatiske og dynamiske fjellklatringstau
 • Støttebelter og støtteliner
 • Quiz - Del 4: Aktiv Fallsikring
 • Fallsikringsutstyr - oppbevaring og vedlikehold
 • Del 5: Oppbevaring og vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold av fiberprodukter
 • Oppbevaring
 • Quiz - Del 5: Oppbevaring og vedlikehold
 • Førstehjelp
 • Del 6: Førstehjelp
 • Forhåndsregler
 • Når du selv opplever feil
 • Fallsikring animasjon
 • Å hjelpe andre
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Hengetraume
 • Forebygging av hengetraume
 • Førstehjelp ved hengetraume
 • Oppsummering
 • Quiz - Del 6
 • Fallsikringskurs Praktisk Opplæring
 • eksamen
 • Fullført
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid