Hjem / Kurskatalog / HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere (K22-NO)

Kurs på norsk

HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere (K22-NO)


Beskrivelse
HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere er et innføringskurs i HMS-reglene med fokus på de utfordringene som kan oppstå i møtet med norsk arbeidsliv. I HMS-kurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Nettkurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal gjøre i en nødssituasjon. Dette nettkurset passer for deg som vil ha en grunnleggende forståelse av de relevante lovene og forskriftene, og for deg som trenger å friske opp kunnskapene dine om HMS.
Dette nettbaserte HMS-kurset er derimot ikke tilstrekkelig for deg som er leder for virksomheten. Vi anbefaler at du i stedet tar kurset «HMS for ledere».

Kursets lengde: ~6 timer

Dette nettkurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.
Innhold
 • intro
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Kurs i HMS for utenlandske arbeidstakere
 • Introduksjon
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Hvorfor kurs for utenlandske arbeidstakere?
 • Oppbygning
 • Hvordan ta kurset
 • Eksamen og tester
 • Følg regelverket
 • DEl 1
 • Del 1: Introduksjon til norsk arbeidsliv
 • Lover og regler
 • Viktige regler som arbeidstaker i Norge
 • Arbeidstilsynet
 • Verneombud
 • Arbeidsgiver
 • Arbeidstid
 • Sykdom og skade
 • Oppsigelse og avskjedigelse
 • Oppholdsrett i Norge
 • Utsendt arbeidstaker
 • Lønn og allmenngjøring
 • Skatt
 • Vikarbyrå
 • Yrkesskadeforsikring
 • Boforhold og spiserom
 • ID-kort
 • Ferie og feriepenger
 • Reiser, kost og losji
 • Påseplikten
 • Quiz - Del 1
 • DEl 2
 • Del 2: Arbeidsmiljøloven
 • Lov og forskrift
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Medvirkningsplikt
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Oppfølging
 • Delta
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Vern mot gjengjeldelse
 • Arbeidsgivers plikter - Krav til systematisk HMS
 • Arbeidsgivers plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Personlig verneutstyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Alenearbeid
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Innkvartering
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Redusert arbeidsevne
 • Registrering av skader og sykdommer
 • Verneombud
 • Verneombudets oppgaver
 • Verneombudets opplæring
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Personopplysninger
 • Arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid
 • Arbeidsfri og pauser
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Forbud mot diskriminering
 • Deltidsansatt
 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse
 • Annet
 • Avslutningsvis
 • Quiz - Del 2
 • Del 3
 • Del 3: Forskrifter
 • Interkontrollforskriften
 • Formål
 • Plikt til internkontroll
 • Internkontroll
 • Internkontroll - Skriftlig dokumentasjon
 • Fastsette mål
 • Oversikt
 • Kartlegge
 • Risikovurdering
 • Risikovurdering
 • Hvorfor risikovurdering?
 • Plan
 • Tiltak
 • Rutiner og gjennomgang
 • Etter arbeidet - Gjennomgang og evaluering
 • Eksempel
 • Samordning
 • HMS: Oppsummering
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Kartlegging
 • Opplæring og informasjon
 • Farer og tiltak
 • Særlige farer
 • Arbeidsplassforskriften
 • Arbeidsplassen
 • Sikkerhetsskilt
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Opplæring
 • Informasjon
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Produsentforskriften
 • Produsentforskriften
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Avslutningsvis
 • Quiz - Del 3
 • del 4
 • Del 4: I nødsfall
 • Forhåndsregler
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stans blødninger
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid