Hjem / Kurskatalog
Kurs
Liftkurs (K01-NO)
Liftkurs (K01-NO)
Vårt nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften. I brukerkurset lærer man om sikkert arbeid i høyden og sikker og korrekt bruk av...
Brukerkurs stillas (K02-NO)
Brukerkurs stillas (K02-NO)
Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk. Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden,...
Fallsikringskurs (K15-NO)
Fallsikringskurs (K15-NO)
Et omfattende nettkurs i fallsikring. Fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr....
HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)
HSE
HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)
Dette kurset er et omfattende nettkurs. Nettkurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og de lovene og forskriftene som er relevante for deg, og hvordan disse kan etterleves i praksis. Nettkurset gir deg også innsikt i kartlegging,...
HMS-kurs for ledere (K18-NO)
HSE
HMS-kurs for ledere (K18-NO)
Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5. Som arbeidsgiver er du pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke...
HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere (K22-NO)
HSE
HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere (K22-NO)
HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere er et innføringskurs i HMS-reglene med fokus på de utfordringene som kan oppstå i møtet med norsk arbeidsliv. I HMS-kurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og...
Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs (K25-NO)
Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs (K25-NO)
Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og...
Fornyelseskurs i asbestsanering (K26-NO)
Fornyelseskurs i asbestsanering (K26-NO)
Fornyet opplæring i asbestsanering dekker kravene til at arbeidstakers kunnskaper til asbestsanering holdes ved like og oppdateres ihht. forskrift best.nr. 703 Utførelse av arbeid arbeid § 4-5. Dette er et fornyelseskurs for personer som...
Informasjonskurs asbest (K27-NO)
Informasjonskurs asbest (K27-NO)
Dette er et informasjonskurs fra Instant Norge om Asbest. Kurset er en introduksjon for personer som ønsker å lære mer om asbest og farene knyttet til materialet, og tilfredsstiller kravene til dokumentert kompetanse i forhold til...
Innføring i HMS
HSE
Innføring i HMS
Innføring i HMS er et innføringskurs i HMS-reglene. I nettkurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Nettkurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.